Bestuur


Dagelijks bestuur

Als opstartende vereniging kan de samenstelling van het bestuur elke zes maanden gedeeltelijk veranderen. Dit betekent dat elke zes maanden 1 of 2 nieuwe bestuursleden aanschuiven (voor 12 maanden) en 1 of 2 bestuursleden hun 12 maanden afronden en hun functie neerleggen. (Er zijn dus twee startmomenten voor nieuwe bestuursleden, in februari en september.)

Door de bestuursleden gedeeltelijk te wisselen, blijft kennis behouden in het bestuur en kan deze gemakkelijker worden overgedragen. Wanneer de vereniging ouder wordt, zal uiteindelijk de keuze kunnen worden gemaakt naar een volledige enkele bestuurswissel per september.

•••


• De verschillende generaties Besturen door de jaren heen •

 

Onderstaand onze eerste generatie bestuur in ons aspirant jaar. (Aspirant-lid van NSSR)

Academisch jaar 2013-2014, Eerste generatie:

Het oude bestuur

Van links naar rechts:

 • Kenneth Lee (Secretaris), november 2013 – september 2014
 • Joeri Arendsen (Algemeen Bestuurslid), november 2013 – februari 2015
 • Misèl Verhorst (Voorzitter), november 2013 – september 2014
 • Mike Bisschops (Penningmeester), november 2013 – februari 2015
 • Jesse Derks (PR-Commissaris), november 2013 – september 2014

•••

Academisch jaar 2014-2015, Tweede generatie, september editie:

(Geen september-foto beschikbaar, zie gemengde foto tijdens januari-wissel hieronder.)

 • Paul Hendriks als Voorzitter, aangetreden september 2014
 • Hille Voss als Secretaris, aangetreden september 2014
 • Mike Bisschops als Penningmeester, aangetreden november 2013
 • Joeri Arendsen als Algemeen bestuurslid, aangetreden november 2013

Academisch jaar 2014-2015, Tweede generatie, januari editie:

Bestuurswissel januari 2015

Gemende foto met nieuwe, zittende en gedechargeerde bestuursleden tijdens Bestuurswissel januari 2015. (Hierboven)

[Afbeelding Bestuurwissel januari 2015, het nieuwe bestuur]

Bestuurwissel januari 2015, het nieuwe bestuur

 • Marlou Baks als voorzitter, aangetreden januari 2015
 • Hille Voss als Secretaris, aangetreden september 2014
 • Han Nauta als Penningmeester, aangetreden januari 2015
 • Paul Hendriks als Algemeen bestuurslid, aangetreden september 2014, functiewissel januari 2015

•••


 

Voor het academisch jaar 2015-2016, derde generatie, september editie, zijn er vier bestuursleden:

[Afbeelding Bestuurswissel september 2015]

Bestuurswissel september 2015

 • Marlou Baks als Voorzitter, aangetreden januari 2015.
 • Ruud Bluyssen als Vice-Voorzitter, aangetreden september 2015.
 • Mirte van Driel als Secretaris, aangetreden september 2015.
 • Han Nauta als Penningmeester, aangetreden januari 2015.

 

Academisch jaar 2015-2016, derde generatie, januari editie:

 • Han Nauta als Voorzitter, functiewissel februari 2016, aangetreden januari 2015.
 • Iris Blazevic als Secretaris, aangetreden februari 2016.
 • Ruud Bluyssen als Penningmeester, functiewissel februari 2016, aangetreden september 2015.
 • Mirte van Driel als Vice-Voorzitter, functiewissel februari 2016, aangetreden september 2015.

•••


 

Academisch jaar 2016-2017, vierde generatie, september editie:

 • Sam Vos als Voorzitter, aangetreden september 2016.
 • Iris Blazevic als zittend Secretaris, aangetreden februari 2016.
 • Margot Albers als penningmeester, aangetreden september 2016.